Kontakt i prijava

Prijave za konkurs šaljite na adresu redakcije:
Moja lepa bašta (za konkurs)
Poštanski pregradak 3
11150 Beograd 105
ili putem e-mejla: mojalepabasta@adriamedia.rs